Search

Norway Grants projekto pradžiaOxus.AI pradėjo įgyvendinti iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimas“, projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K02-019, pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje.


Projekto partneris - International Development Norway AS.

Projekto biudžetas - iki 317.372,05 Eur, tame tarpe:

  • 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos sudaro iki 169.972,23 Eur;

  • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 29.995,10 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2021 m. spalio 4 d.

Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas - 18 mėnesių.


Projekto dėka, planuojama sukurti produktą - lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimą, gebantį atpažinti pokalbio kokybės vertinimui reikalingų žodžių rinkinį bei jų pagrindu nustatyti pašnekesio kokybės lygį iki 90 proc. tikslumu duotuoju momentu apdorojant spontaninę telefoninę lietuvių kalbos šneką.


Projekto tikslas - moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimo galutinio prototipo kūrimo veiklose, siekiant didinti Oxus.AI konkurencingumą IRT srityje.


Projekto metu bus vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros šios veiklos:

  • Turimo maketo tobulinimas ir testavimas;

  • Prototipo kūrimas ir bandymas laboratorinėmis sąlygomis;

  • Prototipo bandymas realiomis sąlygomis ir demonstravimas;

  • Bandomosios partijos gamyba;

  • Sukurto naujo produkto įvertinimas tikslinių vartotojų rate;

Projekto partneris - International Development Norway, kuris projekto metu prisidės prie lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimo, gebančio atpažinti telefoninio VoIP pokalbio kokybės vertinimui reikalingų žodžių rinkinį bei jų pagrindu nustatyti pašnekesio kokybės lygį, prototipo sukūrimo, o ateityje bus „Telefoninių pokalbių šnekos kokybės analitikos sprendimo skambučių centrams“ platinimo partneriu Norvegijoje.


Dvišalė partnerystė tarp Oxus.AI ir International Development Norway didins projekto

pridėtinę vertę, nes Norvegijos partneris:

• Suteiks Norvegijos patirties;

• Suteiks galimybę naudotis verslo galimybėmis Norvegijoje / Skandinavijoje;

• Plėtos bendras verslo galimybes;


Nuoroda į "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" programą: https://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/program/5


Kontaktinis asmuo: Donatas Tamošauskas, el. paštas: donatas.tamosauskas@oxus.ai

69 views0 comments