top of page

The start of the Norway Grants project

Updated: May 26, 2022Oxus.AI started actualising the project "Lithuanian telephone conversation quality assessment solution" financed by the 2014-2021 Norwegian Financial Mechanism and the State Budget of the Republic of Lithuania, project code no. LT07-1-EIM-K02-019, according to the 2014-2021 Norwegian Financial Mechanism Program for Business Development, Innovation and SMEs in the field of information and communication technologies.


Project partner - International Development Norway.

Project budget - up to 317,372.05 Eur, including:

2014-2021 The Norwegian Financial Mechanism amounts to EUR 169,972.23;

The state budget of the Republic of Lithuania amounts to up to EUR 29,995.10;

The start of the project activities in October 4, 2021;

The planned project implementation term is 18 months.


With this project it is planned to create a product - a solution for assessing telephone conversation quality in Lithuanian language, capable of recognizing the set of words required for assessing the quality of a conversation and determining the level of conversation quality up to 90%. accuracy in processing spontaneous telephone conversation in Lithuanian at a given moment.


The aim of the project is research and experimental development of the final prototype of the Lithuanian telephone conversation quality assessment solution in order to increase the competitiveness of Oxus.AI in the field of ICT.


The following research and experimental development activities will be carried out during the project:

Improving and testing the existing layout;

Prototyping and testing under laboratory conditions;

Real-world prototype testing and demonstration;

Test batch production;

Evaluation of the developed new product by the target users;

The project partner is International Development Norway, which will contribute to the development of a prototype of a Lithuanian-language call conversation quality assessment solution capable of recognizing the vocabulary needed to assess the quality of a VoIP telephone call and become an analytical solution for call centers in Norway.


A bilateral partnership between Oxus.AI and International Development Norway will increase the added value of the project, as the Norwegian partner will:

• Provide Norwegian experience;

• Provide access to business opportunities in Norway / Scandinavia;

• Develop common business opportunities;


Link to the "Business Development, Innovation and SMEs" program: https://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/program/5


Contact person: Donatas Tamošauskas, e-mail email: donatas.tamosauskas@oxus.ai


//LT//


Oxus.AI pradėjo įgyvendinti iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimas“, projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K02-019, pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje.


Projekto partneris - International Development Norway AS.

Projekto biudžetas - iki 317.372,05 Eur, tame tarpe:

  • 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos sudaro iki 169.972,23 Eur;

  • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 29.995,10 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2021 m. spalio 4 d.

Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas - 18 mėnesių.


Projekto dėka, planuojama sukurti produktą - lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimą, gebantį atpažinti pokalbio kokybės vertinimui reikalingų žodžių rinkinį bei jų pagrindu nustatyti pašnekesio kokybės lygį iki 90 proc. tikslumu duotuoju momentu apdorojant spontaninę telefoninę lietuvių kalbos šneką.


Projekto tikslas - moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimo galutinio prototipo kūrimo veiklose, siekiant didinti Oxus.AI konkurencingumą IRT srityje.


Projekto metu bus vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros šios veiklos:

  • Turimo maketo tobulinimas ir testavimas;

  • Prototipo kūrimas ir bandymas laboratorinėmis sąlygomis;

  • Prototipo bandymas realiomis sąlygomis ir demonstravimas;

  • Bandomosios partijos gamyba;

  • Sukurto naujo produkto įvertinimas tikslinių vartotojų rate;

Projekto partneris - International Development Norway, kuris projekto metu prisidės prie lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimo, gebančio atpažinti telefoninio VoIP pokalbio kokybės vertinimui reikalingų žodžių rinkinį bei jų pagrindu nustatyti pašnekesio kokybės lygį, prototipo sukūrimo, o ateityje bus „Telefoninių pokalbių šnekos kokybės analitikos sprendimo skambučių centrams“ platinimo partneriu Norvegijoje.


Dvišalė partnerystė tarp Oxus.AI ir International Development Norway didins projekto

pridėtinę vertę, nes Norvegijos partneris:

• Suteiks Norvegijos patirties;

• Suteiks galimybę naudotis verslo galimybėmis Norvegijoje / Skandinavijoje;

• Plėtos bendras verslo galimybes;


Nuoroda į "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" programą: https://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/program/5


Kontaktinis asmuo: Donatas Tamošauskas, el. paštas: donatas.tamosauskas@oxus.ai

150 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page