Search

Norway Grants projekto progresas

Įgyvendindami projektą „Lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimas“ kuriame produktą - lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimą, gebantį atpažinti pokalbio kokybės vertinimui reikalingų žodžių rinkinį bei jų pagrindu nustatyti pašnekesio kokybės lygį iki 90% tikslumu duotuoju momentu apdorojant spontaninę telefoninę lietuvių kalbos šneką.


Atlikus įvairius eksperimentus, pastebėta, kad atpažinimo tikslumas labai priklauso nuo diktoriaus: kai kuriems kalbėtojams (apie 5 proc. kalbėtojų) atpažinimo tikslumas yra apie du kartus blogesnis negu vidutiniškai. Ženkliai skiriasi skambučių centrų darbuotojų ir klientų šnekos atpažinimo sudėtingumas. Numanoma to priežastis - centrų darbuotojai šneka tiksliau ir artikuliuoja geriau.


Projektas „Lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimas“ finansuojamas iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K02-019, projektas vykdomas pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ („Norway Grants“) informacinių ir ryšių technologijų srityje.


Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - International Development Norway AS. Daugiau informacijos apie MITA programą galima rasti šioje nuorodoje, Norvegijos finansinį mechanizmą – šioje nuorodoje. Projektas prisidės prie EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos tikslų: skatinti ekonomikos vystymąsi ir šalių bendradarbiavimą.
29 views0 comments