top of page

The progress of the Norway Grants project

Updated: May 26, 2022


Implementing the project “Lithuanian Telephone Conversation Quality Assessment Solution” we are developing a product - Lithuanian Telephone Conversation Quality Assessment Solution, capable of recognizing the set of words required for conversation quality assessment and determining the conversation quality level up to 90% accuracy at a given time by processing spontaneous Lithuanian conversation.


Various experiments have shown that recognition accuracy is highly dependent on the narrator: for some speakers (about 5% of speakers), recognition accuracy is about twice as poor as average. The complexity of conversation recognition between call center staff and customers varies significantly. The presumed reason for this is that the staff of the call centers speak more accurately and articulate better.


the project "Lithuanian telephone conversation quality assessment solution" financed by the 2014-2021 Norwegian Financial Mechanism and the State Budget of the Republic of Lithuania, project code no. LT07-1-EIM-K02-019, according to the 2014-2021 Norwegian Financial Mechanism Program for Business Development, Innovation and SMEs in the field of information and communication technologies.


The project is implemented together with a partner - International Development Norway AS. More information on the MITA program can be found at this link, the Norwegian Financial Mechanism at this link. The project will contribute to the objectives of the EEA-Norway Financial Mechanisms Program: to promote economic development and cooperation between the countries.


//LT//


Įgyvendindami projektą „Lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimas“ kuriame produktą - lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimą, gebantį atpažinti pokalbio kokybės vertinimui reikalingų žodžių rinkinį bei jų pagrindu nustatyti pašnekesio kokybės lygį iki 90% tikslumu duotuoju momentu apdorojant spontaninę telefoninę lietuvių kalbos šneką.


Atlikus įvairius eksperimentus, pastebėta, kad atpažinimo tikslumas labai priklauso nuo diktoriaus: kai kuriems kalbėtojams (apie 5 proc. kalbėtojų) atpažinimo tikslumas yra apie du kartus blogesnis negu vidutiniškai. Ženkliai skiriasi skambučių centrų darbuotojų ir klientų šnekos atpažinimo sudėtingumas. Numanoma to priežastis - centrų darbuotojai šneka tiksliau ir artikuliuoja geriau.


Projektas „Lietuvių kalbos telefoninių pokalbių šnekos kokybės vertinimo sprendimas“ finansuojamas iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K02-019, projektas vykdomas pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ („Norway Grants“) informacinių ir ryšių technologijų srityje.


Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - International Development Norway AS. Daugiau informacijos apie MITA programą galima rasti šioje nuorodoje, Norvegijos finansinį mechanizmą – šioje nuorodoje. Projektas prisidės prie EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos tikslų: skatinti ekonomikos vystymąsi ir šalių bendradarbiavimą.
142 views0 comments

Comments


bottom of page